Universell Utforming

Universell utforming er avgjerande for å sikre likeverdige moglegheiter for alle brukarar av bygningen.
Enkle tiltak som tydeleg merking av trapper, heis, ledelinjer i gulvet og glass kan vesentleg bidra til å auka graden av universell utforming.

Byggteknisk forskrift TEK17 stiller krav til universell utforming i forhold til skilting og merking av bygg. Målet er å sikra at alle, uavhengig av funksjonsevne, enkelt kan forstå og nytta skilt og informasjon som er avgjerande for deira tryggleik og mobilitet. Det inneber at skilt skal utformast på ein måte som gjer dei lesbare og forståelege for alle, inkludert personar med synshemming. Dette td gjennom kontrastar i fargar og taktil/ følbar oppbygging. Merking av trapper, gulv og glas er med på trygge omgjevnadane for alle.

Byggteknisk forskrift TEK17 stiller krav til universell utforming i forhold til skilting og merking av bygg. Målet er å sikra at alle, uavhengig av funksjonsevne, enkelt kan forstå og nytta skilt og informasjon som er avgjerande for deira tryggleik og mobilitet. Det inneber at skilt skal utformast på ein måte som gjer dei lesbare og forståelege for alle, inkludert personar med synshemming. Dette td gjennom kontrastar i fargar og taktil/ følbar oppbygging. Merking av trapper, gulv og glas er med på trygge omgjevnadane for alle.

Eksempel frå tidlegare prosjekt

Vår breidde av kompetanse
og tenestespekter er unik på Vestlandet.