Tenester

Hos oss finn du ei brei palett av tenester som kan løfte profilen til di bedrift.

Tenester

Hos oss finn du ei brei palett av tenester som kan løfte profilen til di bedrift.

Me tilbyr skilt og dekor, bildekor, print, profilartiklar, gravering, universell utforming, grafisk design og utvikling av enkle nettstader. Enten du treng synleggjering på veggen, ein ny visuell identitet eller ei nettstad som speglar verdiene dine, er vi her for å hjelpa deg. Ta kontakt i dag for å starta på vegen mot ei sterkare og meir markant tilstedeværelse!

Skilting for å skape et profesjonelt og innbydende miljø

Skilt og dekor

Dekor saman med skilting er ein viktig del av firmaet sitt ansikt ut mot kundar. Butikkvinduet ditt er ein god bodberar for bedrifta di.

Les meir
bilfoliering

Bildekor

Bilen som reklamemedium opnar store moglegheiter. Dette gjev deg ein unik sjanse til å kommunisere med omverda.

Les meir
print

Print

Storformatprint har mange bruksområde, alt frå plakatar, fototapet til bilreklame. Me printar på mange ulike material.

Les meir
gravering og profilering av gaver

Profilartiklar - GOSH

Me skapar identitet gjennom klede, profilartiklar og gåver. Gje di merkevare ein unik signatur, uansett om det er på klede, gåver eller anna.

Les meir
graveringsmaskin

Gravering

Byrået er ein påliteleg leverandør av graverte skilt til industri og næring. Me har ein moderne maskin som løyser utfordringar innan lasergraverte skilt.

Les meir

Universell utforming​

Universell utforming sikrar like moglegheiter for alle. Skilt må vere tydelege for alle, inkludert synshemma.

Les meir

Grafisk design

Frå å skape eit førsteinntrykk til å formidle kompleks informasjon på ein enkel måte, spelar design ei avgjerande rolle.

Les meir
nettside utdanningsmesse

Nettstader

Byrået tilbyr enkle nettsideløysingar. Vi legg vekt på brukarvennleg design som gjer det enkelt for deg å oppdatere innhaldet sjølv.

Les meir
Skilting for å skape et profesjonelt og innbydende miljø

Skilt og dekor

Dekor saman med skilting er ein viktig del av firmaet sitt ansikt ut mot kundar. Butikkvinduet ditt er ein god bodberar for bedrifta di.

Les meir
bilfoliering

Bildekor

Bilen som reklamemedium opnar store moglegheiter. Dette gjev deg ein unik sjanse til å kommunisere med omverda.

Les meir
print

Print

Storformatprint har mange bruksområde, alt frå plakatar, fototapet til bilreklame. Me printar på mange ulike material.

Les meir
gravering og profilering av gaver

Profilartiklar - GOSH

Me skapar identitet gjennom klede, profilartiklar og gåver. Gje di merkevare ein unik signatur, uansett om det er på klede, gåver eller anna.

Les meir
graveringsmaskin

Gravering

Byrået er ein påliteleg leverandør av graverte skilt til industri og næring. Me har ein moderne maskin som løyser utfordringar innan lasergraverte skilt.

Les meir

Universell utforming​

Universell utforming sikrar like moglegheiter for alle. Skilt må vere tydelege for alle, inkludert synshemma.

Les meir

Grafisk design

Frå å skape eit førsteinntrykk til å formidle kompleks informasjon på ein enkel måte, spelar design ei avgjerande rolle.

Les meir
nettside utdanningsmesse

Nettstader

Byrået tilbyr enkle nettsideløysingar. Vi legg vekt på brukarvennleg design som gjer det enkelt for deg å oppdatere innhaldet sjølv.

Les meir