Spesialistar innan
design & profilering

Vår breidde av kompetanse og tenestespekter er unik på Vestlandet.

Spesialistar innan
design & profilering

Vår breidde av kompetanse og tenestespekter er unik på Vestlandet.

Spesialistar innan
design & profilering

Vår breidde av kompetanse og tenestespekter er unik på Vestlandet.

Produkt og tenester

Produkt og tenester

Skilting for å skape et profesjonelt og innbydende miljø

Skilt og dekor

Dekor saman med skilting er ein viktig del av firmaet sitt ansikt ut mot kundar. Butikkvinduet ditt er ein god bodberar for bedrifta di.

Les meir
bilfoliering

Bildekor

Bilen som reklamemedium opnar store moglegheiter. Dette gjev deg ein unik sjanse til å kommunisere med omverda.

Les meir
print

Print

Storformatprint har mange bruksområde, alt frå plakatar, fototapet til bilreklame. Me printar på mange ulike material.

Les meir
gravering og profilering av gaver

Profilartiklar - GOSH

Me skapar identitet gjennom klede, profilartiklar og gåver. Gje di merkevare ein unik signatur, uansett om det er på klede, gåver eller anna.

Les meir
Skilting for å skape et profesjonelt og innbydende miljø

Skilt og dekor

Dekor saman med skilting er ein viktig del av firmaet sitt ansikt ut mot kundar. Butikkvinduet ditt er ein god bodberar for bedrifta di.

Les meir
bilfoliering

Bildekor

Bilen som reklamemedium opnar store moglegheiter. Dette gjev deg ein unik sjanse til å kommunisere med omverda.

Les meir
print

Print

Storformatprint har mange bruksområde, alt frå plakatar, fototapet til bilreklame. Me printar på mange ulike material.

Les meir
gravering og profilering av gaver

Profilartiklar - GOSH

Me skapar identitet gjennom klede, profilartiklar og gåver. Gje di merkevare ein unik signatur, uansett om det er på klede, gåver eller anna.

Les meir
graveringsmaskin

Gravering

Byrået er ein påliteleg leverandør av graverte skilt til industri og næring. Me har ein moderne maskin som løyser utfordringar innan lasergraverte skilt.

Les meir

Universell utforming​

Universell utforming sikrar like moglegheiter for alle. Skilt må vere tydelege for alle, inkludert synshemma.

Les meir

Grafisk design

Frå å skape eit førsteinntrykk til å formidle kompleks informasjon på ein enkel måte, spelar design ei avgjerande rolle.

Les meir
nettside utdanningsmesse

Nettstader

Byrået tilbyr enkle nettsideløysingar. Vi legg vekt på brukarvennleg design som gjer det enkelt for deg å oppdatere innhaldet sjølv.

Les meir
graveringsmaskin

Gravering

Byrået er ein påliteleg leverandør av graverte skilt til industri og næring. Me har ein moderne maskin som løyser utfordringar innan lasergraverte skilt.

Les meir

Universell utforming​

Universell utforming sikrar like moglegheiter for alle. Skilt må vere tydelege for alle, inkludert synshemma.

Les meir

Grafisk design

Frå å skape eit førsteinntrykk til å formidle kompleks informasjon på ein enkel måte, spelar design ei avgjerande rolle.

Les meir
nettside utdanningsmesse

Nettstader

Byrået tilbyr enkle nettsideløysingar. Vi legg vekt på brukarvennleg design som gjer det enkelt for deg å oppdatere innhaldet sjølv.

Les meir

Kven er me?

Sidan 1980-talet har me vore ekspertar i industriell merking, skiltproduksjon og design.
Byrået vårt starta i 2002 på Heiane på Stord, og no er me 14 tilsette som tilbyr tenester
som bildekor, skilting, grafisk design og meir.

Me legg vekt på kreativitet, kompetanse og kvalitet.
Gjennom åra har me bygd eit godt rykte og hjelpt mange med sine prosjekt.
Målet vårt er å laga flotte og brukarvennlege løysingar som gir verdi for kundane.

Kven er me?

Sidan 1980-talet har me vore ekspertar i industriell merking, skiltproduksjon og design. Byrået vårt starta i 2002 på Heiane på Stord, og no er me 14 tilsette som tilbyr tenester som bildekor, skilting, grafisk design og meir.

Me legg vekt på kreativitet, kompetanse og kvalitet.
Gjennom åra har me bygd eit godt rykte og hjelpt mange med sine prosjekt. Målet vårt er å laga flotte og brukarvennlege løysingar som gir verdi for kundane.

Start video

Nyheter