Universell-utforming

 

Universell utforming er utforming av produkter og miljø på ein slik
måte at dei kan brukast av alle mennesker, i så stor utstrekning som mogleg,
utan behov for tilpassing og ei spesiell utforming.

 

Miljøverndepartementet 2007

 

 

bilde1 bilde2


Taktile skilt med braille
(blindeskrift)

 
   
               bilde3bilde5bilde4

 

Braille for rekkverk