idebilde2

Idé og løysing

 

Mykje av vår styrke ligg i vårt fagleg kreative arbeid.

 

Alt må ha ei utforming, og våre designere har samtlege lang røynsle og kan med stor presisjon raskt og effektivt utarbeide løysingar på omlag

kva det skal vere. Inngåande produktkunnskap og tett samarbeid med produksjon gjer oss i stand til å ofte gå nye og spennande vegar når du

er på leit etter noko som skil seg ut frå mengda.

 

<attende